فتح قله های مدیریت - فصل دوم زبان بدن

زبان بدن یا body language علم مجزایی است که امروزه مورد توجه خیلی از اندیشمندان قرار گرفته است و ضمن اینکه دانستن این علم در جوامع پیشرفته تر بیش از سایر جوامع ،رو به توسعه است در میان مدیران ارشد مملکتی نیز رواج خاصی یافته تا حدی که فراگیری آن به اقتدار ملی کشورها مرتبط شده است.به طور مثال نحوه ی دست دادن دو رئیس جمهور به گونه ای مطرح می شود که رئیس جمهور کشور قوی تر دستش باید بالا و رئیس جمهور کشور ضعیف تر دستش در زیر ،مورد تفسیر قرار می گیرد یعنی هرکدام از دست ها که بالاتر قرار گیرند مقتدر تر از آن یکی است.نحوه ی راه رفتن -ایستادن-شاداب بودن چهره -داشتن لبخند بر لب -زیبایی و نو بودن لباس -سلامتی جسمی -تناسب اندام -کوتاه یا بلند بودن قد -رفتار شجاعانه - نوع نگاه - چگونگی برخورد با موضوعات غیر مترقبه و آنی و ده ها موضوع دیگر ،امروزه در قالب این علم قابل بررسی و پاسخ است.که در ذیل برخی از آنها با توضیحات مختصر آورده شده.

1.حالت های دست

در این مبحث موضوعات مختلفی از قبیل کف دست-دست دادن -دست و بازو-دست های در هم گره خورده -دست های برج مانند - گرفتن مچ،جلوه های شست -حالت های دست و چهره -دست های تا شده - دست به سینه استاندارد -دست های تا شده ی تشدید شده - دست به کمر - ویا رفتارهای مختلف با انگشتان دست ها را می توان مورد بررسی و آموزش قرار داد.هرچند که تمامی مباحث فوق و البته موضوعاتی که در ارتباط با زبان بدن به آنها اشاره می شود نیازمند تدریس از سوی اساتید اهل فن هستند لیکن من باب آشنایی و توضیح بسیار مختصر صرفا به روش های مختلف دست دادن اشاره می کنم.از نظر سابقه ی تاریخی ،دست دادن ،یادگاری از زمان انسان های غارنشین استوقتی که آنها به همدیگر می رسیدند برای آنکه نشان دهند که مسلح نیستند وچیزی را پنهان نکرده اند دستان خود را به هوا بلند کرده و کف دستان خود را نشان می دادند.این حالت در طی قرن ها تغییر کرد و حالت هایی چون دست بر روی قلب و بسیاری از حالت های دیگر به وجود آمد.یکی از اشکال مدرن این مراسم احوالپرسی باستانی ،دست دادن است.

دست دادن اشکال مختلفی دارد از قبیل :

الف:دست دادن های آمرانه و فرمانبرانه "که در این شکل مواردی همچون1.نفوذ 2.تواضع 3 .برابری مطرح می گردد."

1.نفوذ:چنانچه می خواهید اوضاع را به دست بگیرید باید کف دست شما به طرف پایین باشد و سمت راست طرف قرار بگیرید.در این حالت موقع دست دادن ،دست شما بالا و دست طرف مقابل ،خود به خود پایین قرار می گیرد.حال برای اینکه سمت راست او قرار بگیرید باید فاصله ی خود را تا رسیدن به طرف به گونه ای تنظیم کنید که وقتی به او می رسید پای چپ شما جلو باشد و خیلی ماهرانه و زیرکانه بچرخید که سمت راست او قرار بگیرید و او در سمت چپ شما باشد در این وضعیت دست شما بالاتر از دست او قرار خواهد گرفت.

2.تواضع:در این حالت کف دست خود را به طرف بالا می گیرید ونشان دهنده این است که می خواهید کنترل اوضاع را به او بسپارید.این نحوه ی دست دادن معمولا از سوی پایین دستی رخ می دهد زیرا کسی که مقامش پایین تر است نمی خواهد بر سر نفوذ با شخص بالا دستی بجنگد و از سوی دیگر حالت برابری با اورا هم ندارد.

3.برابری:این نحوه ی دست دادن زمانی رخ می دهد که شما طرف مقابل را به درستی بشناسید و بدانید که با او به راحتی کنار خواهید آمد و لذا نزاعی بر سر نفوذ ندارید و در عین حال تواضع خاصی هم در مقابل او از خود نشان نخواهید داد.