مگنت تبلیغاتی وایت بردی

مگنت های تبلیغاتی وایت بردی به مگنت هایی اطلاق می شود که علاوه بر درج اطلاعات کسب و کار شما اعم از آدرس ،شماره تماس،لوگو و تصویر پیشنهادیتان ،فضایی را برای مشتریتان در نظر می گیردکه بتواند اطلاعات مورد نیاز خودشان را اعم از یادداشت های روزانه یا برنامه ی روزانه ی دانش آموزان و یا حتی حالت تخته وایت بردهای سنتی دانش آموزان بصورت مینیمالی  بر روی آن بنویسند.برای مگنت های وایت بردی ،ماژیک های مگنتی وایت بردی در اختیارمشتری شما قرارداده میشود.این نوع از مگنت ها علاوه بر تبلیغ کسب و کار شما ،برای شخص  مشتری بسیار کاربردی بوده ومعمولا  روی درب یخچال های مشتری شما نصب می شود.همچنین کودکان هم که نقش بسزایی در خرید خانواده ها ایفا می کنند ،از این محصول بسیار استقبال می نمایندو به این ترتیب این محصول تبلیغاتی هیچ گونه دور ریزی نخواهد داشت.